Onderzoekskosten

Waarom onderzoekskosten?
Het opsporen van fouten kost relatief veel tijd! Daar komt nog bij dat sommige apparaten
alleen zo nu en dan de klacht vertonen.

Het betreffende apparaat moet eerst door ons worden aangesloten, evt. losgeschroefd, waarna diverse metingen worden verricht, onderdelen vervangen, opnieuw gemeten, en daarna evt. dicht geschroefd en weer worden losgekoppeld.

Voor een juiste prijsindicatie wordt uw apparaat eerst (provisorisch) gerepareerd en gecontroleerd (proefdraaien).
Daarna volgt een prijsopgave, en na uw accoord vindt de verdere reparatie plaats.

Waarom werken wij zo?

Om er zo goed mogelijk van overtuigd te zijn dat de reparatie steekhoudend is.

Onderzoekkosten Pc € 20,–

Onderzoekkosten Laptop € 30,– Indien deze niet geheel gedemonteerd dient te worden

U begrijpt nu ook dat deze relatief kleine vergoeding niet in verhouding staat tot de werkelijk gemaakte kosten.

Telefoon nummer:06-49113923 E-Mail: i nfo@corpc.nl

Natuurlijk zijn wij uiterst voorzichtig met uw computer maar alle reparaties en installaties zijn voor risico van de eigenaar